Convocatòria

“Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra” obrirà una convocatòria per a projectes d’entitats sense ànim de lucre que treballen per donar suport a les persones refugiades i/o migrants.

S’hi podran presentar entitats amb seu o delegació a Catalunya.

Els projectes han d’estar emmarcats en alguna de les següents línies d’actuació:

Acció Internacional

  • Proporcionar ajuda per a pal·liar les primeres conseqüències d’una crisi humanitària i/o d’emergència. S’inclouen programes d’acció immediata o rescats.
  • Mitigar les conseqüències de les migracions forçades.

Acollida

  • Proporcionar serveis per atendre les necessitats urgents i bàsiques de les persones desplaçades i els seus familiars.
  • Facilitar la creació de xarxes de suport per a les persones refugiades enfortint els vincles amb la comunitat d’acollida.

Sensibilització i incidència

  • Sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania sobre les causes i conseqüències de les crisis migratòries.
  • Fer incidència i pressió política per afavorir lleis i polítiques d’acollida i suport a les persones refugiades.
     

A aquesta convocatòria s’hi destinaran íntegrament els beneficis de la campanya, un cop descomptades les despeses que la mateixa campanya hagi generat.

Les bases reguladores per a presentar-se a la convocatòria es publicaran a la web de “Casa nostra, casa vostra” el mes d’abril de l’any 2017, una vegada hagi finalitzat la campanya.

Un equip d’experts independent avaluarà els projectes presentats. A partir dels resultats d’aquesta avaluació es procedirà al repartiment de l’import de la convocatòria. Els projectes seleccionats es publicaran a la web de “Casa nostra, casa vostra”.