Què és el dret d’asil?

L’asil és la protecció que poden demanar les persones als estats si la seva llibertat, els seus drets fonamentals o, fins i tot, la seva vida, estan perseguides al país d’origen. Quan una persona obté el dret dret, l’Estat que li ha atorgat no la pot expulsar ni retornar al seu país ni extradir.

A Espanya, la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, en vigor des del 1978, deixa clar que les persones refugiades tenen els mateixos drets que totes les altres. I el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals obliga l’Estat a garantir el un nivell de vida adequat a les persones refugiades, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, entre d’altres coses.