Podem acollir tota la gent que vol venir?

Sí. A Europa, hi vivim 500 milions de persones i tenim poc més d’un milió de sol·licituds d’asil. Això significa augmentar el 0,2% de la població. Hi ha lloc i diners, però no voluntat política.