No hi ha lloc per a tots!

De lloc, n’hi ha. A Catalunya, hi ha més d’un milió de persones de nacionalitat estrangera, moltes les les quals han vingut en els últims anys a viure i a treballar aquí. El Parlament de Catalunya s’ha compromès a acollir tot just 4.500 persones refugiades. La quantitat, respecte al conjunt de la població, és ínfima.

Però és que, a més, hem de recordar una cosa: durant la guerra civil, poblacions catalanes, com La Garriga, van triplicar la població acollint persones que fugien del feixisme.