Els refugiats ens prendran la feina!

En plena crisi, a Catalunya, teníem un 17% d’atur entre la població nascuda al país, i un 31% entre la població migrant. Això ja deixa clar a qui castiga més l’atur. Les persones que vénen de fora tenen problemes per homologar els títols que es van treure als seus països, no tenen accés a l’educació durant la migració i, quan arriben a un país nou, molt sovint s’aferren a qualsevol feina, per mal pagada que estigui. Per tant, en comptes de pensar si les persones migrants o refugiades ens prenen la feina, hauríem de pensar com ho fem per garantir-los una millor integració a l’entorn laboral de Catalunya.