Catalunya pot atorgar el dret d’asil? Hi pot fer alguna cosa?

Catalunya no pot atorgar el dret d’asil a ningú, perquè no en té competències.

Ara bé, les administracions catalanes sí que hi poden fer, i molt. D’entrada, el govern de la Generalitat i el Parlament poden fer pressió al govern espanyol perquè compleixi els compromisos d’acollida de l’Estat amb la UE.

I, a més, la Generalitat pot treballar per assegurar una bona acollida a les persones refugiades, a través de les polítiques de sanitat, educació, habitatge i assistència social.

En tot això, sí que hi té competències la Generalitat, perquè la Llei d’Asil estableix que les Comunitats Autònomes han de gestionar l’atenció a les persones sol·licitants d’asil, en coordinació amb el govern de l’Estat.